Informace o členství v CT

 Členství je pro každého kdo o to požádá, ale především je to pro cyklisty, kteří s námi jezdí, a mají o naše sdružení zájem. Členové CT mají mnoho výhod a jen jednu povinnost – neškodit :-)

Nezisková organizace – jakou jsme, má mnoho nákladů, ale jejím jediným příjmem jsou členské příspěvky. Dle zákona je musíme vybírat ve výši, kterou udá Valná hromada sdružení. Aktuální výše příspěvku pro rok 2016 byla na valné hromadě 2015 potvrzena ve výši 400 kč/osoba/rok. Členství schvaluje Výkonný výbor spolku na základě přihlášky. Pokud byste měl(a) zájem vstoupit, stačí napsat e-mail, a nebo se s nám jednoduše svést.

 

Členské příspěvky se vybírají na rok vždy do 31.1. aktuálního roku, nicméně mimořádně lze vstoupit i v průběhu roku.

Z těchto členských příspěvků jsou hrazeny nezbytné náklady – účet u banky, provoz webových stránek a nějaké ty drobné odměny u závodů a králi sezóny. Nikdo z vedení teamu z toho nemá ani korunu, jedná se o dobrovolnickou činnost!

Pokud se podaří získat mimořádné finance, proplácíme členům některé i další náklady, které by jinak byly hrazeny jimi. Aktuálně se jedná: Aktuální slevy

 

Jak to u nás chodí:

 Možná neuškodí trocha teorie, jedná se o stručný výtah – řídíme se stanovami a organizačním řádem v aktuálním znění..

 

 Základním orgánem o.s. je Valná hromada členů (dále jen VH) Ta je orgánem nejvyšším a rozhoduje úplně o všem. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení a její zasedání jsou veřejná. Hlasovacím právem, ale disponují pouze aktuální členové sdružení (na VH 2014 budou moci hlasovat jen členové se zaplacenými příspěvky do 31.1.2014 apod.) Obvykle VH zasedá na začátku roku – schvaluje nové členy , kalendář, atd.

 

Druhým nejvyšším orgánem je Výkonný výbor (dále jen VV) Ten vede sdružení v období mezi Valnými hromadami a přechází na něj téměř všechny pravomoci VH, samozřejmě až na ty nejdůležitější, o kterých rozhoduje jen VH (např. Členský příspěvek) VV je volený na tříleté funkční období a volí jej případně odvolává pouze VH. Jednání VV jsou neveřejná, ale členům po předchozí dohodě přístupná.