Aktuální slevy a výhody vyplvajá vždy z aktuálního rozhodnutí Valné hromady,nebo Výkonného výboru.

Zde jsou uvedené aktuální slevy: